Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia wprowadzamy dla Państwa bezpieczeństwa teleporady.
  Porady pacjenci będą mogli uzyskać pod następującymi numerami telefonów:
  tel. 797 315 560
  tel. 797 315 661