Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie prowadzi działalność w zakresie:

 

  1. podstawowej opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, którzy złożyli deklarację wyboru do lekarza SP ZOZ;

  2. gabinetu położnej środowiskowo - rodzinnej dla kobiet ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia na podstawie złożonej deklaracji;

  3. gabinetu pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia na podstawie złożonej deklaracji;

  4. rehabilitacji leczniczej – lekarska rehabilitacja ambulatoryjna oraz gabinet fizjoterapii świadczący zabiegi na podstawie skierowań wystawionych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;

  5. poradni ginekologiczno-położniczej dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia;

  6. higieny szkolnej dla wszystkich uczniów, uczących się w szkołach położonych na terenie Gminy Zelów;

  7. medycyny pracy.