Załącznik Nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Zelowie

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

Lp.

Nazwa usługi

Cena

1

PORADA LEKARSKA POZ

100,00

2

PORADA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA

120,00

3

USG

80,00

4

ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE

15,00

5

BADANIE POZIOMU CUKRU

3,00

6

EKG

8,00

7

SPIROMETRIA

13,00

8

AUDIOGRAM

13,00

9

MASAŻ

70,00

10

MASAŻ LIMFATYCZNY BOA

25,00

11

INDYWIDUALNA PRACA FIZJOTERAPEUTY Z PACJENTEM min.30 min.

40,00

12

ĆWICZENIA WSPOMAGANE

12,00

13

PIONIZACJA

12,00

14

ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU

12,00

15

ĆWICZENIA CZYNNE WOLNE

12,00

16

ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE

12,00

17

NAUKA CZYNNOŚCI LOKOMOCYJNYCH

12,00

18

WYCIĄGI

12,00

19

INNE FORMY OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE

12,00

20

ELEKTROTERAPIA

10,00

29

ULTRADŹWIĘKI

10,00

30

ULTRAFONOFOREZA

10,00

31

IMPULSOWE POLE ELEKTROMAGNETYCZNE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

10,00

32

DIADERMIA KRÓTKOFALOWA

15,00

33

IMPULSOWE POLE MAGNETYCZNE NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

10,00

34

NAŚWIETLANIE IR, UV

10,00

35

LASEROTERPAPIA PUNKTOWA

10,00

36

KRIOTERAPIA-DWUTLENEK WĘGLA

15,00

 

Dojazd do pacjenta wg obowiązującej stawki za kilometr zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.