Załącznik Nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Zelowie

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

Lp.

Nazwa usługi

Cena

1

PORADA LEKARSKA POZ

70,00

2

PORADA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA

120,00

3

USG

80,00

4

ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE

8,00

5

BADANIE POZIOMU CUKRU

2,00

6

EKG

8,00

7

SPIROMETRIA

13,00

8

AUDIOGRAM

13,00

9

MASAŻ

22,00

10

MASAŻ LIMFATYCZNY

12,00

11

INDYWIDUALNA PRACA FIZJOTERAPEUTY Z PACJENTEM min.30 min.

22,00

12

ĆWICZENIA WSPOMAGANE

12,00

13

PIONIZACJA

12,00

14

ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU

12,00

15

ĆWICZENIA CZYNNE WOLNE

12,00

16

ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE

12,00

17

NAUKA CZYNNOŚCI LOKOMOCYJNYCH

12,00

18

WYCIĄGI

12,00

19

INNE FORMY OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE

12,00

20

GALWANIZACJA

9,00

21

JONOFOREZA

9,00

22

ELEKTROSTYMULACJA

9,00

23

TONOLIZA

9,00

24

PRĄDY DIADYNAMICZNE

9,00

25

PRĄDY INTERFERENCYJNE

9,00

26

PRĄDY TENS

9,00

27

PRĄDY TRAEBERTA

9,00

28

PRĄDY KOTSA

9,00

29

ULTRADŹWIĘKI

9,00

30

ULTRAFONOFOREZA

9,00

31

IMPULSOWE POLE ELEKTROMAGNETYCZNE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

9,00

32

DIADERMIA KRÓTKOFALOWA

9,00

33

IMPULSOWE POLE MAGNETYCZNE NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

9,00

34

NAŚWIETLANIE IR, UV

9,00

35

LASEROTERPAPIA PUNKTOWA

9,00

36

KRIOTERAPIA-DWUTLENEK WĘGLA

5,00

Dojazd do pacjenta wg obowiązującej stawki za kilometr zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.