Załącznik nr 3

do Regulaminu organizacyjnego

SPZOZ w Zelowie

 

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

 

Lp.

RODZAJ BADANIA

CENA

1

Badania podstawowe – pracownicy bez narażeń (mocz, morfologia)

55,00

2

Konsultacja laryngologiczna

12,00

3

Konsultacja neurologiczna

12,00

4

Konsultacja okulistyczna

12,00

5

EKG, Spirometria

8,00

6

Badanie słuchu - audiogram

15,00

7

Badanie uczniów i kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych w których występują czynniki szkodliwe i uciążliwe – cena zależy od narażeń i uciążliwości

70,00

8

Badanie do książeczki zdrowia dla osób skierowanych przez zakład pracy

40,00

9

Badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych zleconych indywidualnie

40,00

10

Badanie osób niepełnosprawnych dotyczące zmniejszenia liczby godzin pracy

40,00

11

Badanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

200,00

12

Badania psychotechniczne kierowców kat C, C+E, D, D+E

150,00

13

badania psychotechniczne do profilu kierowcy kat. C, C+E, D, D+E

150,00

14

badania psychotechniczne za zatrzymanie prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, przekroczenie pkt. karnych

150,00

15

badania psychotechniczne na instruktorów nauki jazdy, poj. uprzywilejowanych, egzaminatorów

150,00

16

badania psychotechniczne operatorów sprzętu budowlanego, na wysokości, wózków jezdniowych

70,00

17

badania psychotechniczne poj. kat B w celach służbowych

80,00